Klachten en privacy

FloorPlay Coaching is aangesloten bij solopartners.nl. (Certificaat, Klachtenregeling Solopartners certificaat-105051).

Als u vragen of klachten heeft, aarzel dan niet om deze te bespreken. Probeer in eerste instantie te overleggen met mij. Ik vertrouw erop dat we in de meeste gevallen op deze manier een goede oplossing voor uw vraag of klacht kunnen vinden. Komen we er samen niet uit, dan verwijs ik u naar de klachtenregeling.

Als u wilt weten hoe u dit wilt doen of dat u bijgestaan wilt worden, dan is dat mogelijk. Leest u dan dit document.

Als jeugdhulpaanbieder ben ik geregistreerd bij het SKJ. Bent u niet tevreden over het handelen van mij als jeugdhulpaanbieder, dan kunt u desgewenst ook een klacht indienen bij het College van Toezicht van het SKJ. Daarmee start u een tuchtrechtelijke procedure. Op deze site kunt u zich verder informeren: https://skjeugd.nl/tuchtrecht/procedure/ik-heb-een-klacht. Mijn SKJ-aanmeldingsnummer is: 100012980.

 

Vuistregels voor gegevensuitwisseling

Hier leest u welke vuistregels worden gehanteerd voor gegevens uitwisseling.

Uitwisseling van privacy gevoelige informatie vindt plaats via de beveiligde service ShareFile.