Voor verwijzers naar FloorPlay Coaching

 

Mijn kijk op gedrag van kinderen.

Ik zie veel prachtige kinderen met kenmerken op zeer uiteenlopende en verschillende plaatsen in autisme gerelateerde spectrumgebied. Ik geloof in en respecteer de grote individuele verschillen als deel van hun mens zijn en geloof er in dat deze kinderen heel goed in staat zijn om hun behoeften aan ons, de ouders en anderen kenbaar te maken als we er maar naar willen luisteren en die behoeften willen onderkennen. Kinderen in dit gebied zijn zeer bedreven in het nemen van beslissingen over hun omgeving en in hoge mate in staat tot verschillende emoties. Ze zijn heel eerlijk en voelen heel goed aan of je werkelijk om hen geeft. Ik geloof dat zij zelf de eigenaar moeten zijn van hun ‘verandering’ en zich niet op een bepaalde manier moeten gedragen alleen om zich aan onze samenleving aan te passen zonder te begrijpen waarom. Ik geloof dat zij net als iedereen evenveel controle over hun wereld nodig hebben als ikzelf, maar elke dag zien ik dat volwassenen geloven dat ze de behoeften van kinderen beter kennen dan zijzelf.

Het antwoord ligt in het faciliteren van het groeiproces, niet in het structureren van een omgeving. Voor mij gaat het om het kind en zijn/haar profiel, niet om de diagnose.

Dr. Solomon’s PLAY. project sluit heel goed aan bij mijn kijk op kinderen en het is een goed en solide gestructureerd programma dat het voor ouders veel gemakkelijker maakt om hun kind thuis te volgen, begeleiden en ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Om die reden heb ik na  mijn opleiding tot FloorPlay Specialist een opleiding gevolgd tot PLAY Project Consultant. Wat is dat?

Wat is het PLAY Project?

Rick Solomon

Het PLAY Project ™ is een door ouders  uitgevoerd, intensief programma voor vroege interventie voor jonge kinderen met gedragingen die overeenkomsten vertonen met autisme gerelateerd gedragingen en dat wetenschappelijk is onderbouwd.

Kinderen, waaronder kinderen met autisme, leren het best door te spelen in de natuurlijke omgeving bij hen thuis. Het geheim en de uitdaging is om te weten hoe je het kind op een speelse manier kunt betrekken, op een manier die zijn of haar sociaal-emotionele ontwikkeling bevordert.

Het PLAY-project wordt uitgevoerd door de ouders, gebruikmakend van hun relatie en kennis van hun kind om betrokkenheid te bevorderen.

Het PLAY-project is een kostenbesparend, eenvoudig in te voeren programma en kan in veel gezinnen op een efficiënte wijze van dienst zijn

Dit is wat Dr. Rick Solomon hierover zegt: “Wanneer je doet waar het kind van houdt, zal het kind er van houden om bij jou te zijn.”

Wat hebben ouders hierover te zeggen?

Ouders zijn de beste ambassadeurs die je je maar kan voorstellen als het gaat om het resultaat van FloorPlay voor hun kind en de inzichten die zij zelf hebben verworven.
Ik zelf zal ouders nog vragen hun ervaringen hier te delen. Op de website van het PLAY-project staan deze ervaringen van ouders.

Over welke kinderen gaat het?

Het betreft kinderen met uiteenlopende vormen gedrag die niet goed worden begrepen. Kinderen die moeite hebben met inslapen of doorslapen, lastig eters zijn, moeilijk visite kunnen verdragen of niet goed tegen veranderingen kunnen. Een bezoek aan de supermarkt maar kort kan duren en planning en voorbereiding vraagt. Kinderen die niet of maar kort kunnen spelen met andere kinderen en moeite hebben met samenspelen. Kinderen die snel overprikkeld zijn, sterk teruggetrokken of juist heel ‘aanwezig’ gedrag laten zien. In de klas of bij de kinderopvang opvallen door hun gedrag. Denk verder aan kinderen die speciale hulp nodig hebben, kinderen die moeilijk contact maken, zich moeilijk ontwikkelen of onhandelbaar lijken te worden.Vaak betreft het kinderen met meerdere van deze kenmerken. Voor deze kinderen wil ik er zijn.

De FloorPlay/PLAY Project methodiek : mijlpalen in de ontwikkeling van het kind  

Elk kind bereikt bepaalde sociaal-emotionele mijlpalen in zijn/haar ontwikkeling. Soms loopt de ontwikkeling van het kind langzamer of op een andere manier.
Via zogenoemde mijlpalen ontwikkelt het kind zich zowel motorisch, zintuiglijk als cognitief. 

Het project omvat het D.I.R.-model en functionele emotionele ontwikkelingsniveaus van Dr. Stanley Greenspan.  De D staat voor ‘Developmental’, de I voor ‘Individuele verschillen (biologisch profiel) en de R voor ‘Relatie’. Hieronder staan de 6 mijlpalen.

 

  1. Zelfregulatie en belangstelling voor de wereld om zich heen
  2. Relatievorming en betrokkenheid
  3. Wederkerige doelgerichte communicatie
  4. Gedragsorganisatie en probleemoplossend vermogen
  5. Gedeelde betekenissen en symbolisch spelen, Voorstellend vermogen
  6. Emotioneel denken, Differentiatie in het voorstellend vermogen:

Hoe gaat FloorPlay in zijn werk? 

Na aanmelding volgt er altijd een eerste afspraak bij de ouders thuis. Bij deze afspraak is het kind aanwezig. Op die manier wordt een goede indruk verkregen hoe het kind reageert op mijn aanwezigheid en op het gesprek met de ouders. Wanneer de ouders besluiten om door te gaan met FloorPlay, wordt er een volgende afspraak gemaakt. Bij deze afspraak wordt een eerste video-opname gemaakt van ongeveer 15 minuten. Tijdens deze video-opname vindt er geen coaching plaats. Daarnaast maak ik ook contact met het kind door middel van spel. Daarmee krijg ik een eerste indruk hoe het kind reageert op mijn aanwezigheid, hoe het contact met mij maakt, waarin het kind geïnteresseerd is. Ook krijgen de ouders dan een indruk op welke FloorPlay wijze het spelen met het kind gaat.
De videobeelden worden door mij in een verslag beschreven, die binnen 2 weken aan de ouders wordt toegezonden. Een voorbeeldverslag is hier in te zien. In het verslag is een SPEELPLAN opgenomen dat dient ter ondersteuning voor de ouders in hun omgaan met het kind. Direct na afloop van elk bezoek wordt in een Bezoek Suggestie Formulier al tips en adviezen benoemd waarmee de ouders meteen aan de slag kunnen. Bij elk volgend bezoek, doorgaans elke 4 tot 5 weken, wordt eenzelfde procedure gevolgd, met dit verschil dat er dan ook coaching plaatsvindt tijdens het maken van de videobeelden. De volledige werkwijze in 7 stappen wordt in dit document beschreven.  

Sharefile

Alle documenten worden geplaatst in een beveiligde internetomgeving. Alleen de ouders hebben toegang tot deze documenten. Na toestemming van de ouders kunnen ook andere betrokkenen de documenten bereiken. Het platform heet ShareFile (beveiligde manier om bestanden te delen).  Hier leest u welke garanties de ouders hebben op een veilige verwerking en opslag van de gegevens en documenten..

Over de FloorPlay Specialist 

Rob Smittenaar is als FloorPlay Specialist geregistreerd en  en heeft inmiddels jarenlange ervaring met de FloorPlay methode. Hij heeft een opleiding genoten bij RINO en is officieel Jeugdzorgwerker. Daarnaast is hij gecertificeerd PLAY Project Consultant In zijn werkwijze volgt hij het traject zoals dat ook in de VS plaatsvindt. Hiernaast staat de werkwijze in het Engels.

Vergoeding en meer informatie 

U komt voor vergoeding in aanmerking wanneer u in een van de gemeenten woont waarmee FloorPlay Coaching een raamovereenkomst heeft. Op de homepagina onder de kop ‘krijg ik vergoeding‘ kunt u lezen welke gemeenten dat zijn. U als verwijzer en tevens ouder kunt mij altijd bellen of mailen voor verdere vragen of informatie.

Om over te kunnen gaan voor een aanvraag bij de gemeente voor een toewijzing is een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of specialist nodig. Een informatiebrief kunt u hier inzien en downloaden.