Voor verwijzers naar FloorPlay Coaching

FloorPlay is een zeer aan te bevelen therapie voor kinderen, waarvan de sociaal-emotionele ontwikkeling niet vanzelf verloopt. Ik leer het kind samen met ouders zich op een spelende manier te ontwikkelen. De ouder krijgt tips, adviezen en suggesties op welke wijze zij de ontwikkeling van hun kind spelenderwijs kunnen stimuleren.

Over welke kinderen gaat het?

Het betreft kinderen met uiteenlopende vormen gedrag die niet goed worden begrepen. Kinderen die moeite hebben met inslapen of doorslapen, lastig eters zijn, moeilijk visite kunnen verdragen of niet goed tegen veranderingen kunnen. Een bezoek aan de supermarkt maar kort kan duren en planning vraagt. Kinderen die niet of maar kort kunnen spelen met andere kinderen en moeite hebben met samenspelen. Kinderen die snel overprikkeld zijn, sterk teruggetrokken of juist heel ‘aanwezig’ gedrag laten zien. In de klas of bij de kinderopvang opvallen door hun gedrag. Vaak betreft het kinderen met meerdere kenmerken.

Toonaangevende therapie met resultaat 

U kunt als hulpverlener (verwijzer) een kind aanmelden bij FloorPlay Coaching. De FloorPlay Specialist is er speciaal voor het kind dat speciale aandacht nodig heeft, te denken valt aan autisme. Ik kijk naar het biologisch profiel van het kind en hoe het kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen.  

De FloorPlay methodiek : mijlpalen in de ontwikkeling van het kind  

Elk kind bereikt bepaalde mijlpalen in de ontwikkeling. Soms loopt de ontwikkeling van het kind langzamer of anders. Voor deze kinderen willen ik er zijn. Denk aan kinderen die speciale hulp nodig hebben, kinderen die moeilijk contact maken, zich moeilijk ontwikkelen of onhandelbaar lijken te worden. Via zogenoemde mijlpalen ontwikkelt het kind zich zowel motorisch, zintuiglijk als cong. 

Het DIR-model en Sharefile

Via onze therapie leert het kind zich verder te ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van het zogenaamde D.I.R.-model. De D staat voor ‘Developmental’, de I voor ‘Individuele verschillen (biologisch profiel) en de R voor ‘Relatie’.
Tijdens de speelsessies worden videobeelden opgenomen. Deze beelden worden beschreven in een verslag waarin alle elementen m.b.t. het spelen die in een bepaalde fase relevant zijn, benoemd, zodat de ouder die terug kan zien met commentaar van de FloorPlay Specialist. Alle documenten worden geplaatst in een beveiligde internetomgeving. Alleen de ouders hebben toegang tot deze documenten. Na toestemming van de ouders kunnen ook andere betrokkenen de documenten bereiken. Het platform heet ShareFile (beveiligde manier om bestanden te delen).  Lees hier hoe de beveiliging is geregeld.

Hoe gaat FloorPlay in zijn werk? 

Na aanmelding volgt er altijd een eerste afspraak bij de ouders thuis. Bij deze afspraak is het kind aanwezig. Op die manier wordt een goede indruk verkregen hoe het kind reageert op mijn aanwezigheid en op het gesprek met de ouders. Wanneer de ouders besluiten om door te gaan met FloorPlay, wordt er een volgende afspraak gemaakt. Bij deze afspraak wordt een eerste video-opname gemaakt van ongeveer 15 minuten. Tijdens deze video-opname vindt er geen coaching plaats. Daarnaast maak ik ook contact met het kind door middel van spel. Daarmee krijg ik een eerste indruk hoe het kind reageert op mijn aanwezigheid, hoe het contact met mij maakt, waarin het kind geïnteresseerd is. Ook krijgen de ouders dan een indruk op welke FloorPlay wijze het spelen met het kind gaat.
De videobeelden worden door mij in een verslag beschreven, die binnen 2 weken aan de ouders wordt toegezonden. Een voorbeeldverslag is hier in te zien. In het verslag is een SPEELPLAN opgenomen die dient ter ondersteuning voor de ouders in hun omgaan met het kind. Direct na afloop van elk bezoek wordt in een Bezoek Suggestie Formulier al tips en adviezen benoemd waarmee de ouders meteen aan de slag kunnen. Bij elk volgend bezoek, doorgaans elke 4 tot 5 weken, wordt eenzelfde procedure gevolgd, met dit verschil dat er dan ook coaching plaatsvindt tijdens het maken van de videobeelden. De volledige werkwijze in 7 stappen wordt in dit document beschreven.  

Over de FloorPlay Specialist 

Rob Smittenaar is als FloorPlay Specialist geregistreerd en  en heeft inmiddels jarenlange ervaring met de FloorPlay methode. Hij heeft een opleiding genoten bij RINO en is officieel Jeugdzorgwerker. Daarnaast is hij gecertificeerd PLAY Project Consultant In zijn werkwijze volgt hij het traject zoals dat ook in de USA plaatsvindt. Hiernaast staat de werkwijze in het Engels.

Vergoeding en meer informatie 

U komt voor vergoeding in aanmerking wanneer u in een van de gemeenten woont waarmee FloorPlay Coaching een raamovereenkomst heeft. Op de homepagina onder de kop ‘krijg ik vergoeding‘ kunt u lezen welke gemeenten dat zijn. U als verwijzer en tevens ouder kunt mij altijd bellen of mailen voor verdere vragen of informatie.

Om over te kunnen gaan voor een aanvraag bij de gemeente voor een toewijzing is een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of specialist nodig. Een informatiebrief kunt u hier inzien en downloaden.