Voor de verwijzers van FloorPlay Coaching

FloorPlay is een toonaangevende therapie voor kinderen. Wij leren het kind samen met ouders zich op een spelende manier te ontwikkelen. De ouder krijgt tips die hij of zij voortaans tijdens het spel met het kind kan gebruiken.  

Toonaangevende therapie met resultaat 

U kunt als hulpverlener (verwijzer) een kind doorverwijzen naar FloorPlay Coaching. De FloorPlay coach is er speciaal voor het kind dat speciale aandacht nodig heeft, te denken valt aan autisme. Wij kijken naar het biologisch profiel van het kind en hoe het kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen.  

De FloorPlay methodiek : mijlpalen in de ontwikkeling van het kind  

Elk kind bereikt bepaalde mijlpalen in de ontwikkeling. Soms loopt de ontwikkeling van het kind langzamer of anders. Voor deze kinderen willen wij er zijn. Denk aan kinderen die speciale hulp nodig hebben, kinderen die moeilijk contact maken, zich moeilijk ontwikkelen of onhandelbaar lijken te worden. Via zogenoemde mijlpalen ontwikkelt het kind zich zowel motorisch, zintuiglijk als connectief. 

Het DIR-model en de Sharefile techniek 

Via onze therapie leert het kind zich verder te ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van het zogenaamde DIR-model. Mocht het kind na de therapie resultaten hebben geboekt, dan kan de coach altijd na een half jaar een natraject op maat maken. Tijdens de speelsessies worden beeldfragmenten opgenomen, zodat de ouder die terug kan zien met commentaar van de FloorPlay coach. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van Sharefile (beveiligde manier om bestanden te delen).  

Hoe verloopt en werkt de FloorPlay therapie? 

Eerst volgt er altijd een intake, daarna wordt er een speelplan op maat opgezet en daarna beelden en commentaar uitgewisseld. Elk kind heeft zo ook zijn eigen spel en spelmiddelen. Alles wordt opmaat voor het kind gemaakt, voor zo goed mogelijk resultaat. De speelsessies vinden plaats bij de ouder thuis.  

Over de FloorPlay coach  

Rob Smittenaar is de FloorPlay coach en heeft jarenlange ervaring met de FloorPlay methode. Hij heeft een opleiding genoten bij RINO en is officieel Jeugdzorgwerker.  

Vergoeding en meer informatie 

Kijk onder de kop vergoeding of de ouder in aanmerking komt voor een kostenregeling. U als verwijzer en tevens ouder kunt mij altijd bellen of mailen voor verdere vragen of informatie.