Wat is FloorPlay?

FloorPlay Coaching foto vader zoon
Door uw kind de ruimte te geven om te ontdekken, ontwikkelt het zich emotioneel en motorisch.
FloorPlay is een programma waarin u als ouders thuis gecoacht wordt om uw jonge kind al spelenderwijs te stimuleren tot interactie. Volgens het “train de trainer” model leert u om de interesse en de intenties van uw kind te volgen om tot onderlinge wisselwerking en plezier te komen. Het vraagt veel aandacht en tijd van u, maar het leidt tot prachtige en tevreden resultaten.

U treedt in het voetspoor van uw kind en volgt zijn of haar spel. In FloorPlay draait het om de relatie die u met uw kind heeft en opbouwt. Een kind ontwikkelt en ontplooit zich volledig in verbinding met anderen en met u als ouder op de eerste plaats.

In FloorPlay is de relatie met uw kind essentieel: u maakt contact met uw kind: u volgt, u ontlokt reacties, u daagt uit of u verleidt uw kind tot ander en nieuw gedrag. Op deze manier ziet u waar uw kind zich voor interesseert. U stimuleert uw kind om interactie met u aan te gaan. Zo met uw kind te spelen, is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Als FloorPlay Specialist ondersteun ik u daarom graag tijdens het spel.

Met de FloorPlay speltherapie kijk ik naar uw kind als geheel. Uw kind mag zichzelf zijn. Met FloorPlay worden alle aspecten van de ontwikkeling van uw kind meegenomen. Uw kind leert geen kunstjes, maar mag zichzelf zijn, zodat het thuiskomt bij zichzelf, want emotioneel leren is leuk!

“Het eerste wat een kind leert, leert het kind in een emotionele relatie.” (Citaat Stanley Greenspan, die de “methode FloorPlay” heeft ontwikkeld).

balancingFloorPlay speltherapie is bedoeld voor kinderen van alle leeftijden, waarbij sprake is van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling (al dan niet met een gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornis, zoals bijv. autisme). Het kind is bijvoorbeeld prikkelbaar of onrustig of heeft misschien problemen in de sociale vaardigheden; zoals bij oogcontact. Vaak gaan problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling gepaard met problemen in de motorische ontwikkeling en zintuiglijke informatieverwerking.

Bij kinderen met een ontwikkelings-achterstand is niet altijd duidelijk, wat de aard van de problematiek is. Met FloorPlay haal ik de ontwikkelings-, cognitieve en sociale capaciteiten van het kind naar boven. Ik raad u aan om op zo jong mogelijke leeftijd met FloorPlay te beginnen; het is goed voor de ontwikkeling van ieder kind.

FloorPlay speltherapie is ontwikkeld door Stanley Greenspan en Serena Wieder in de V.S. Het is een combinatie van de zogenoemde “Floortime-” en “The Play Project-” methode. Rick Solomon heeft met “The Play Project” Floortime toegankelijk en toepasbaar gemaakt voor ouders. Breng daarmee ook uw kind naar een hogere ontwikkelings-mijlpaal!… FloorPlay is een therapeutische behandeling, die leuk voor is uw kind en helpt!