Wat is FloorPlay?

FloorPlay Coaching foto vader zoon Door uw kind de ruimte te geven om te ontdekken, ontwikkelt het zich emotioneel en motorisch.

Over FloorPlay

FloorPlay is een methode waarin u als ouder thuis gecoacht wordt om spelenderwijs interactie met uw kind aan te gaan. Het FloorPlay programma krijgt steeds meer bekendheid als een heel interessante benadering om kinderen met een ontwikkelingsachterstand te helpen.

Kind speelt d.m.v. FloorPlay techniek

Het is een onderlinge wisselwerking die tijd en aandacht vraagt van uw kant, maar de resultaten mogen er zijn. Het kind ontwikkelt zich door de interactie met u als ouder. Als FloorPlay Specialist help ik en begeleid ik u hiermee. De bedoeling is dat zodoende de sociaal-emotionele ontwikkeling hiermee wordt gestimuleerd.

Ik kijk samen met u naar het profiel van het kind, of het kind problemen heeft op het gebied van overgevoeligheid of ondergevoeligheid voor prikkels, tegendraads is of meegaand, in zichzelf gekeerd is, of het hyperactief is, een aandachtsprobleem heeft, kortom naar hoe uw kind zich ontwikkelt.

Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand is het niet altijd duidelijk wat de aard van de problematiek is. Met FloorPlay worden de cognitieve en sociale capaciteiten van het kind zichtbaar.

Wat is nu eigenlijk de precieze betekenis van FloorPlay?

FloorPlay betekent letterlijk “op de grond spelen”. Het kind laat door te spelen zien hoe het zich voelt. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en de relatie met de ouder. Het kind leert zich te ontwikkelen en zich naar een steeds hogere mijlpaal te brengen. FloorPlay is een therapeutisch programma, dat stap voor stap bij de ouders wordt geïntroduceerd, dat leuk is voor uw kind en en effectief is gebleken!

Over de grondlegger en de bedoeling van FloorPlay

Stanley Greenspan en Serena Wieder (uit de VS), de grondleggers van FloorPlay hadden een missie: een model maken om het kind en zijn ontwikkelingsfase in spel te begrijpen, te coachen en op dé beste manier laten ontwikkelen. Deze methode is een combinatie van het Floortime ontwikkelingsmodel en The Play Project-programma van Rick Solomon. Hij heeft met “The Play Project” Floortime toegankelijk en toepasbaar gemaakt voor ouders.

Het eerste wat een kind leert, leert hij in zijn emotionele ontwikkeling. Jij als ouder gaat in op de interesses van het kind en komt geleidelijk meer in contact. Deze methode zou je op heel veel kinderen toe kunnen passen, maar is speciaal bedoeld voor kinderen die drukker zijn, moeilijk contact maken (bijvoorbeeld bij autisme) en problemen hebben op andere gebieden van functioneren. Vaak is er ook sprake van een afwijking of stoornis in de (sensorische) prikkelverwerking of motorische ontwikkeling, hechtingsproblemen of regulatieproblemen. De ouders zijn de voeding van het kind, contact met het kind staat bij FloorPlay centraal.

FloorPlay is dé ultieme methode om je kind te begrijpen, je band met het kind te vergroten en hem in zijn/haar ontwikkeling stap voor stap verder te helpen. Je volgt het spoor van het kind, het kind komt met je in contact en haalt het beste uit zichzelf. Het kind gebruikt hiervoor zijn creativiteit, uithoudingsvermogen, concentratie en is zijn eigen regisseur. Je speelt een rollenspel met het kind, het kind gebruikt zijn fantasie.

Kort over de mijlpalen bij FloorPlay coaching

Om FloorPlay te begrijpen volg je de mijlpalen per leeftijdscategorie; zie ook de pagina mijlpalen op deze website. In een bepaalde leeftijdsfase bereikt het kind mijlpalen in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Het doel van FloorPlay coaching is dat jij met mij als FloorPlay Specialist deze mijlpalen samen met je kind behaalt. Spelenderwijs proberen wij kinderen die achterstanden hebben in deze mijlpalen te verbeteren.

Hoe het kind op de FloorPlay therapie reageert, verschilt per kind. Het ene kind maakt makkelijker contact, het andere kind trekt zich eerder terug. Het ene kind beweegt veel en komt helemaal in het spel, het andere kind heeft een zetje nodig om aan het spelen te gaan. Dat maakt FloorPlay zo uniek! U volgt live de ontwikkeling van uw kind en de FloorPlay Specialist begeleidt u graag bij dit proces.

Het dagelijks leven en FloorPlay

Naast de therapie kun je FloorPlay methode ook in het dagelijks leven gebruiken: thuis, op school, bij familie of bij het buiten spelen. Het maakt voor het kind gemakkelijker zich te uiten, te ontwikkelen en wat hij of zij heeft geleerd te laten zien. Kortom de FloorPlay methode is ook na de therapiesessies nuttig te gebruiken. Hierdoor wordt niet alleen de emotionele kant van het kind verbeterd maar ook het contact dat u met het kind heeft. Zie voor uitdagingen en mogelijkheden dit document.

Hebben wij uw interesse gewekt?

Wellicht zit u met vragen of wilt u meer informatie? U kunt altijd met mij contact opnemen. Mijn naam is Rob Smittenaar en als FloorPlay Specialist lijkt het mij een genoegen contact met u te maken. Hier vindt u meer informatie over de aanmelding en traject. Voor meer informatie neemt u dan contact met mij op via de contactpagina.