Wat is FloorPlay?

FloorPlay Coaching foto vader zoon Door uw kind de ruimte te geven om te ontdekken, ontwikkelt het zich emotioneel en motorisch.

Over FloorPlay

FloorPlay is een methode waarin u als ouder thuis gecoacht wordt om spelenderwijs interactie met uw kind aan te gaan. Dit doen wij via een “train de trainer”-aanpak. De FloorPlay methode is toonaangevend bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand. U bent als ouder de trainer van uw kind. Het kind is de regisseur.

Kind speelt d.m.v. FloorPlay techniek

Het is een onderlinge wisselwerking die tijd en aandacht vraagt van uw kant, maar de resultaten mogen er zijn. Het kind ontwikkelt zich door de interactie met u als ouder. Ik als FloorPlay coach help u hier een handje bij. De bedoeling is dat de neurologische en cognitieve ontwikkeling worden gestimuleerd.

Ik kijk samen met u naar het profiel van het kind, of het kind problemen heeft op het gebied van overgevoeligheid, dwars is, in zichzelf gekeerd is, of het hyperactief is, een aandachtprobleem heeft, kortom naar hoe uw kind zich ontwikkelt. Door middel van Share File (bestanden op afstand delen) kunt u video-opnames terugzien en steeds beter worden om met uw kind te spelen, gedrag uit te lokken en de mijlpalen te behalen die bij hem of haar leeftijdscategorie horen.

Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand is het niet altijd duidelijk, wat de aard van de problematiek is. Met de FloorPlay methode worden de cognitieve en sociale capaciteiten van het kind zichtbaar.

Wat is nu eigenlijk de precieze betekenis van FloorPlay?

FloorPlay betekent letterlijk “op de grond spelen”. Het kind kan door spelen zijn fantasie kwijt. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en de verhouding met de ouder. Het kind leert zich te ontwikkelen en zich naar een steeds hogere mijlpaal te brengen. FloorPlay is een therapeutisch programma, dat stap voor stap bij de ouders wordt geïntroduceerd, dat leuk is voor uw kind en helpt!

Over de grondlegger en de bedoeling van FloorPlay

Stanley Greenspan en Serena Wiebers (uit de VS), de grondleggers van FloorPlay hadden een missie: een model maken om het kind en zijn ontwikkelingsfase in spel te begrijpen, te coachen en op dé beste manier laten ontwikkelen. Deze methode is een combinatie van het Floottime ontwikkelingsmodel en The Play Project-programma van Rick Solomon. Hij heeft met “The Play Project” Floortime toegankelijk en toepasbaar gemaakt voor ouders.

Het eerste wat een kind leert, leert hij in zijn emotionele ontwikkeling. Jij als ouder gaat in op de interesses van het kind en komt geleidelijk meer in contact. Deze methode zou je op heel veel kinderen toe kunnen passen, maar is speciaal bedoeld voor kinderen die drukker zijn, moeilijk contact maken (bijvoorbeeld bij autisme) en problemen hebben op andere gebieden van functioneren. Vaak is er ook sprake van een afwijking of stoornis in de (sensorische) prikkelverwerking of motorische ontwikkeling, hechtingsproblemen of regulatieproblemen. De ouders zijn de voeding van het kind, contact met het kind staat bij FloorPlay centraal.

FloorPlay is dé ultieme methode om je kind te trainen, te begrijpen en in zijn ontwikkelingsfase een stapje te helpen. Je volgt de lijn van het kind, het kind komt met je in contact en haalt het beste uit zichzelf. Het kind gebruikt hiervoor zijn creativiteit, uithoudingsvermogen, concentratie en is zijn eigen regisseur. Je speelt een rollenspel met het kind, het kind gebruikt zijn fantasie.

Kort over de mijlpalen bij FloorPlay coaching

Om FloorPlay te begrijpen volg je de mijlpalen per leeftijdscategorie; zie ook de pagina mijlpalen op deze website. Binnen een bepaalde leeftijdscategorie behaalt het kind mijlpalen in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Het doel van FloorPlay coaching is dat jij met mij als FloorPlay coach deze mijlpalen samen met je kind behaalt. Spelenderwijs proberen wij kinderen die achterstanden hebben in deze mijlpalen te verbeteren.

Hoe het kind op de FloorPlay therapie reageert, verschilt per kind. Het ene maakt makkelijk contact, het andere kind kan zich in het begin terugtrekken. Het ene kind beweegt veel en komt helemaal in het spel, het andere kind minder. Dat maakt FloorPlay zo uniek! U volgt live de ontwikkeling van uw kind en de FloorPlay coach begeleidt u graag bij dit proces.

Het dagelijks leven en FloorPlay

Naast de therapie kun je FloorPlay methode ook in het dagelijks leven gebruiken: thuis, op school, bij familie of bij het buiten spelen. Het maakt voor het kind gemakkelijker zich te uiten, te ontwikkelen en wat hij of zij heeft geleerd te laten zien. Kortom de FloorPlay methode is ook na de therapiesessies nuttig te gebruiken. Hierdoor wordt niet alleen de emotionele kant van het kind verbeterd maar ook het contact dat u met het kind heeft.

Hebben wij uw interesse gewerkt?

Hebben wij uw interesse gewekt of bent u nieuw met de FloorPlay coaching methode. Wellicht zit u met vragen of wilt u meer informatie? U kunt altijd met mij contact opnemen. Mijn naam is Rob Smittenaar en als FloorPlay coach lijkt het mij een genoegen contact met u te maken. Hier vindt u meer informatie over de aanmelding en traject. Voor meer informatie neem dan contact met mij op via de contactpagina.