Mijlpalen van FloorPlay

Om een kind goed te volgen, is het belangrijk te weten, wat je van je kind mag verwachten. Daarom kijk ik naar het unieke biologische profiel (de ‘I’ van Individueel) en naar de verschillende ontwikkelings-stappen, die het kind doorloopt (de ‘D’ van Developmental). Dit noemen we de mijlpalen. Elke mijlpaal vraagt een andere benadering van het kind door de ouders.

 De zes mijlpalen zijn min of meer ontwikkelingsniveaus die een kind moet behalen om tot schoolse vaardigheden en capaciteiten te komen; zoals: communiceren (gesprekken voeren), logisch denken en een zelfbeeld vormen.

Elke eerdere mijlpaal vormt de basis voor de daaropvolgende mijlpalen.

Via de mijlpalen ontwikkelen de sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden naar een steeds hoger niveau. Sommige mijlpalen overlappen elkaar, wanneer het kind bezig is met nieuwe vaardigheden (aan)leren.

Bij elke mijlpaal passen leeftijds-indicaties (aantal maanden). Dat wil zeggen, dat het kind normaal gesproken deze ontwikkeling doormaakt binnen die leeftijdsfase. Het ene kind doorloopt de mijlpalen vloeiend, terwijl het andere kind problemen ervaart

Kinderen die stukjes overslaan of problemen ervaren in hun ontwikkeling, hebben speciale aandacht nodig. FloorPlay is een methode om te kijken naar waar de mijlpalen nog niet ‘stevig’ genoeg zijn en waarmee u uw kind helpt spelenderwijs de gaten te dichten. Door de intensieve één-op-één benadering verwerft uw kind meer vaardigheden, die het nog tekort komt.

 

Baby eerste mijlpaal
Baby’s proberen te verwerken wat ze zien, horen en voelen en draaien zich instinctief om naar een prettig gezicht of een kalmerende stem

De eerste mijlpaal:

Zelfregulatie en belangstelling voor de wereld om zich heen:

Baby’s proberen te verwerken wat ze zien, horen en voelen en draaien zich instinctief om naar en prettig gezicht of een kalmerende stem. Ze leren plezier te hebben in die gewaarwordingen, ze te begrijpen en te gebruiken om weer tot rust te komen. Dit vermogen tot zelfregulatie stelt uw kind in staat om de wereld om zich heen in zich op te nemen en erop te reageren.
Meer lezen…

 

 

Relatiebinding tweede mijlpaal
Je vroegste ervaringen met je ouders leren je open te staan voor wat liefde is.

De tweede mijlpaal:

Relatievorming en betrokkenheid:

Door je vroegste ervaringen met je ouders leer je open te staan voor wat liefde is. Je herkent je ouders als een bron van koestering en vreugde, je strekt je armen naar hen uit, je vertrouwt ze compleet. Door dit vermogen tot intimiteit ga je warme vertrouwensvolle relaties met anderen aan en ontwikkel je die gaandeweg.
Meer lezen…

 

 

Doelgerichte communicatie derde mijlpaal
Als baby begin je bewust te communiceren door middel van gezichtsuitdrukkingen, gebaren en lichaamstaal.

De derde mijlpaal:   

Wederkerige doelgerichte communicatie:

Als baby beginnen we bewust te communiceren door middel van gezichtsuitdrukkingen, gebaren en lichaamstaal. Zo ontwikkelen kinderen stap-voor-stap het vermogen om zich te concentreren en in contact te zijn. Met 18 maanden zijn veel kinderen heel goed in het lezen van non-verbale signalen en het aangaan van de meest rudimentaire vormen van communicatie. Een glimlach leidt tot een glimlach, wijzen leidt tot het krijgen van een object, en huilen brengt aandacht en comfort. Zo leren we non-verbaal te communiceren, emoties in andere mensen te onderscheiden, en leren we onze persoonlijke grenzen non-verbaal duidelijk te maken.
                                                                                               Meer lezen

De vierde mijlpaal gedragsorganisatie en probleemoplossend vermogen
In zijn gedrag laat je peuter je zien, wat hij van je verwacht.

De vierde mijlpaal:
Gedragsorganisatie en probleemoplossend vermogen:

De peuter rent naar de deur om papa of mama te begroeten; steekt zijn armpjes omhoog om zich te laten omhelzen; holt dan plagend weer weg, waarmee hij als het ware zegt: ‘Ik ben blij, dat je thuis bent. Knuffel mij even en nou …. pak me dan als je kan!’
Meer lezen…

 

 

Vijfde mijlpaal oplossingsgericht vermogen
Simpele spelhandelingen worden een deel van een gevarieerd fantasiespel.

De vijfde mijlpaal:

Voorstellend vermogen:

Simpele spelhandelingen, zoals blokken op elkaar stapelen, gaan deel uit maken van een gevarieerd fantasiespel: de blokken worden bijvoorbeeld een fort, waarbij helden en boeven een slag leveren. Uw kind gebruikt deze spelscènes om te experimenteren met alle soorten gevoelens en begrippen, die het ontdekt in zijn wereld die steeds groter wordt. Het gaat nu ook woorden gebruiken om aan te geven, wat het wil en wat het boeit.
Meer lezen…

 

 

Zesde mijlpaal differentiatie in het voorstellend vermogen
Het kind begint zijn gedachten te uiten in spel en met woorden.

De zesde mijlpaal:

Differentiatie in het voorstellend vermogen:

Het kind begint zijn gedachten te uiten in spel en met woorden, gaat gevoelens beschrijven in plaats van ze altijd meteen in gedrag om te zetten, en begrippen met elkaar verbinden tot logische, authentieke gedachten:’Ik ben boos omdat jij mijn speeltje hebt afgepakt!’. Deze basale vaardigheden zijn niet de bekende cognitieve vaardigheden van het herkennen van vormen, het benoemen van letters en het tellen. Het zijn niet de traditionele sociale vaardigheden van het je beurt afwachten en stilzitten. Deze fundamentele                                                                                                vaardigheden liggen ten grondslag aan al het verdere denken, het vermogen tot probleemoplossing en het                                                                                                zelf kunnen redden.
                                                                                               Meer lezen…