De Derde Mijlpaal

Wederkerige doelgerichte communicatie

De derde fase is het begin van de doelgerichte communicatie: het kind heeft door, dat het zijn ouders kan beïnvloeden. Als hij zijn armpjes uitsteekt, dan steekt papa ook zijn armen uit of als hij lacht naar zijn moeder, dan lacht zij terug.

Het kind en de ouder raken in dialoog, zoals dat in communicatie-termen heet. Het kind begint te leren communicatie-cirkels te openen en te sluiten.

In deze fase verloopt de communicatie nog eenvoudig, het aantal cirkels is nog te tellen. Denk aan 1-6 cirkels per moment. Hier gaan we later verder op in.

De leeftijds-indicatie voor deze mijlpaal is 3-10 maanden.