De Eerste Mijlpaal

Zelfregulatie en belangstelling voor de Wereld om zich heen

Bij de eerste mijlpaal is een kind in staat tot zelfregulatie en heeft het aandacht voor de wereld om zich heen. Het kind blijft meestal kalm genoeg om z’n aandacht kort te delen met de ouder.

Het kind ervaart in deze eerste ontwikkelingsfase zoveel prikkels van zowel binnenuit als van buiten het eigen lichaam, dat het een hele opgave is om alles te verwerken en tegelijkertijd kalm te blijven.

Verwerven van interne of zelfregulatie en belangstelling krijgen voor de omgeving; die twee ontwikkelingen: vormen de twee belangrijke bouwstenen in deze fase.

Kinderen die problemen laten zien in de fase van mijlpaal 1, zijn bijvoorbeeld kinderen met aandachts- en regulatieproblemen. Ze hebben onder andere moeite met langere tijd hun aandacht bij een speeltje houden of er is nog geen sprake van gedeelde aandacht met de ander, doordat het kind enkel op het speelgoed gericht is.

De leeftijds-indicatie voor deze mijlpaal is 0-3 maanden.