De Vierde Mijlpaal

Gedragsorganisatie en probleemoplossend vermogen

De vierde mijlpaal is die van de gedrags-organisatie en het probleemoplossend vermogen.

Als een kind in staat is om wederzijds te communiceren, worden er steeds cirkels geopend en gesloten. Dit gaat soms zo snel, dat het aantal cirkels niet meer te tellen is. Soms zijn er wel 10-20 cirkels achter elkaar.

De complexiteit van de cirkels neemt al snel toe. Het kind heeft meerdere gebaren en woorden tot zijn beschikking om te variëren en met emoties om te gaan. Als het blij is, glimlacht het niet alleen, maar het rent ook naar zijn ouders toe en knuffelt en/of kust ze. Ook als hij boos is, laat het soms ook op andere manieren merken, dat het iets (niet) wil hebben, in plaats van alleen maar huilen.

Het kind gaat zelf bedenken, hoe het iets voor elkaar te krijgt: het trekt bijvoorbeeld de ouder mee naar de ijskast, omdat het drinken wil. Ook gaat het patronen bij anderen beter begrijpen.

De leeftijds-indicatie voor deze mijlpaal is 9-18 maanden.