De Vijfde Mijlpaal

Voorstellend vermogen

In deze fase ontwikkelt het kind het vermogen om zelf ideeën te vormen. Dat gebeurt eerst tijdens het spel. Het kind bouwt hele verhalen op met zijn speeltjes. Zo oefent het kind met de verscheidenheid aan impulsen en wensen die het voelt: poppen worden gevoerd, mensen worden bedreigd door beren of auto’s botsen tegen andere auto’s op.

Door het fantasiespel verruimt het kind ook zijn taalgebruik. Het snapt nu ook, dat het mama ‘moet’ roepen als ze er niet is, in plaats van alleen maar te huilen.

Het kind gebruikt woorden om iets duidelijk te maken. Als het kind dorst heeft, zegt het dat, in plaats van te hopen dat zijn moeder wel weet, wat het hebben wil.

Op deze manier heeft het kind een sprong gemaakt naar een hoger communicatie- en bewustzijnsniveau.

De leeftijds-indicatie voor deze mijlpaal is 18-30 maanden.