Het D.I.R. model

De FloorPlay methode is gebaseerd op het D.I.R.-model.

Het waren Greenspan en Wieder (1999) die een methode hebben ontwikkeld, waarin spel belangrijk is. Deze gaat verder dan alleen speltherapie. Hun ontwikkelingsmodel staat bekend als het D.I.R.-model:

Het voornaamste doel van het DIR-model is: kinderen in staat stellen om zichzelf te zien als individuen; om cognitieve, taal- en sociale vaardigheden te ontwikkelen en om sociaal-emotionele ontwikkelings-mijlpalen te bereiken.

Het DIR-model houdt rekening met verschillende factoren, die in de ontwikkeling van veel kinderen van belang zijn.

Zo staat:
Developmental’ voor de functioneel-emotionele ontwikkelingscapaciteiten die het kind moet verwerven.

Individual-Difference’ voor de individuele verschillen als gevolg van het unieke biologische profiel van het kind. Hieronder valt de wijze waarop het kind informatie ontvangt en verwerkt, en de wijze waarop de motoriek zich ontwikkelt of heeft ontwikkeld. Deze eigenschappen heeft het kind bij de geboorte meegekregen.

Relationship-Based’ beschijft de ontwikkeling van de emotionele, sociale en cognitieve capaciteiten in relatie tot het aangaan van relaties met onder andere verzorgers, familieleden en de omgeving.