Developmental

De “D” van “developmental” staat voor wat betrekking heeft op het functioneel-emotionele ontwikkelingsniveau van het kind. Hierbij wordt gekeken naar hoe kinderen hun motorische, cognitieve, taal, ruimtelijke en sensorische capaciteiten integreren om emotioneel betekenisvolle doelen te bereiken.

Er worden zes structurele ontwikkelingsniveaus (developmental levels) onderscheiden, ook wel mijlpalen genoemd. Met deze mijlpalen groeien de emotionele, sociale en cognitieve vaardigheden van het kind en wordt het besef van het eigen “ik” steeds complexer.

Moeder met kind bij FloorPlay therapie
Laat uw kind al vroeg zelf zijn eten pakken en in zijn mond stoppen en geniet van dit proces.

De zes mijlpalen zijn binnen bepaalde grenzen leeftijdsspecifiek, waarbij enige overlap mogelijk is. Samen vormen ze de ontwikkelingsladder, ook wel ‘developmental ladder’. Bij elke tree komen er nieuwe vaardigheden bij.

De meest kinderen hebben de mijlpalen tegen hun vierde of vijfde jaar meestal vanzelf bereikt. Kinderen met problemen doen er vaak langer over en hebben hulp nodig om de ladder te beklimmen. Deze ontwikkelingsmijlpalen vormen de rode draad voor FloorPlay. Ze zijn de graadmeter voor het emotionele ontwikkelingsniveau van het kind.

 

Naar de pagina “Individuele verschillen“.