Individuele verschillen

De individuele verschillen iedereen is anders bij FloorPlay
Ieder kind heeft een eigen uniek biologisch profiel; net zoals iedere zeepbel anders is en mooi om te zien.

De “I” staat voor Individual-Difference, de individuele verschillen zijn een gevolg van het unieke biologische profiel van het kind. Deze verschillen zijn vaak het gevolg van genetische, prenatale, perinatale en rijpingsprocessen of –tekorten.

Dit komt tot uiting in de motorische planning en zintuiglijke verwerking: de mogelijkheid om affect te verwerken en erop te reageren. Kinderen met speciale behoeften hebben diverse van deze biologische problemen, die hun vermogen beïnvloeden om te functioneren.

 

 

Bij deze Individual-Difference zijn er drie types te onderscheiden.

  1. Problemen met zintuiglijke reactiviteit.
    Het kind kan moeite hebben met het omzetten van informatie dat het kind ontvangt via de zintuigen. Hierdoor reageert het lichamelijk op een minder adequate wijze. Er is mogelijk sprake van een over- en onder-reactiviteit bij: zien, horen, reuk, smaak en lichamelijke activiteiten.
  2. Verwerkingsproblemen.
    Het kind heeft eventueel moeite hebben met het begrijpen van informatie dat het via de zintuigen ontvangt. Het gehoor is bijvoorbeeld scherp, maar niet in staat om voorgrond geluiden te onderscheiden van de achtergrondgeluiden.
  3. Moeite met de motorische planning.
    Het kind heeft misschien moeite met zijn lichaam te bewegen op de manier, waarop het dat wil, en moeite hebben met plannen en uitvoeren van activiteiten, als reageren op informatie die het heeft ontvangen.

Naar de pagina over “Relatie“, het derde aspect van het DIR-model.