Werkwijze

De werkwijze in het algemeen is als volgt:

  1. Introductie van FloorPlay bij de ouders. De principes en methoden worden uitgelegd en de doelen van het programma toegelicht;
  2. Er volgt een gesprek met u waarbij gevraagd wordt om de kennis over uw kind met mij te delen. Tijdens dit gesprek wordt een beeld gevormd van de neurologische comfortzone van uw kind (zijn of haar eigen wereldje), een indruk van het sensomotorisch profiel verkregen (prikkelgevoeligheid) en de sociaal-emotionele ontwikkeling ongeveer bepaald (manier van contact maken, wel of niet op leeftijdsniveau).
  3. Het Speelplan: Geleid door het unieke profiel van uw kind worden samen met u passende activiteiten en technieken bepaald. Het Speelplan stelt u in staat uw vaardigheden als spelers/opvoeders uit te breiden.
  4. Tijdens elk thuisbezoek ondersteunt de FloorPlay Specialist u in uw rol als speelpartner met uw kind. De FloorPlay Specialist beantwoordt vragen, coacht u terwijl u speelt, doet de aanbevolen activiteiten en technieken aan u voor en geeft schriftelijke feedback. Er worden videobeelden gemaakt van zowel de ouder als de FloorPlay Specialist, die gebruikt worden als onderdeel van het bezoekverslag, waarmee de FloorPlay Specialist de voortgang kan bijhouden.
  5. Tussen de bezoeken door zijn de activiteiten en technieken van het Speelplan uw leidraad tijdens dagelijkse routines en korte speelsessies. Het doel is om elke interactie een goede interactie te maken, waarbij de intensiteit nodig is om de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind te verbeteren.
  6. Tijdens speel-bezoeken wordt de video gebruikt om het spelen met het kind door de ouders en de FloorPlay Specialist vast te leggen. Na het bezoek analyseert de FloorPlay Specialist de video om de voortgang van uw kind te beoordelen en het wederzijdse contact bij het spelen te observeren. De FloorPlay Specialist geeft u een digitale kopie van de video (en stelt deze aan u ter beschikking via een beveiligde website) en een bijgesteld Speelplan, inclusief nuttige observaties en suggesties.
  7. Kinderen ontwikkelen en veranderen steeds en het Speelplan gaat daarin mee. Doorlopend zal de FloorPlay Specialist de voortgang van het kind bijstellen, waardoor het Speelplan wordt aangepast om zo goed mogelijk aan de veranderende behoeften van uw kind en u als ouders te voldoen.

Uiteraard zal steeds weer bekeken worden of de werkwijze zoals hierboven is beschreven aangepast zal worden afhankelijk van de behoeften van u en uw kind.

Werkwijze van de FloorPlay coaching